Čo robia Popolušky?

Jednorázové upratovanie

Jednorázové upratovanie vrátane umývania okien poskytujeme v kancelárskych a nebytových priestoroch. Umývanie okien ako službu ponúkame aj samostatne, vrátane výškových prác.

Pravidelné upratovanie

Pravidelné upratovanie vrátane umývania okien poskytujeme v nebytových priestoroch, spoločných priestoroch bytových domov, administratívnych budovách a kancelárskych priestoroch. 

Strojové čistenie garáží a podláh

V rámci strojového čistenia podláh poskytujeme službu aj komplexne. Znamená to, že súčasťou čistenia podláh môže byť aj doplnkové upratovanie v podobe odstraňovania pavučín a čistenie dostupných komponentov v priestore.

Chce to zázrak?