List pre popolušky

Bližšia charakteristika nám pomôže. Uveďte prosím m2, počet okien a mieru znečistenia.