Kde nájdem cenník? 

Každá požiadavka je naceňovaná individuálne, zohľadňuje potreby a požiadavky klienta, ako napríklad rozsah znečistenia, veľkosť priestoru a potrebné úkony.

Je naozaj potrebná obhliadka priestoru? 

Áno. Cenotvorba vzniká na základe skutočného stavu, ako aj naplánovanie prác v prípade záujmu o naše služby

Čo je potrebné zabezpečiť a aký je postup po odsúhlasení cenovej ponuky?

Po odsúhlasení cenovej ponuky Vás budeme kontaktovať ohľadom dohodnutia termínu. Jediné čo od Vás potrebujeme, je zabezpečiť prístup do priestorov, alebo si Popolušky prídu pre kľúče.

V akom časovom predstihu je potrebné Vaše služby objednať?  

Čím skôr, tým lepšie. Pre jednorázové upratovania odporúčame časový predstih 14 dní. 

Zabezpečujete aj dodanie hygienického materiálu? 

Áno, prostredníctvom našich dodávateľov. Taktiež vieme nadviazať už na existujúcu spoluprácu.